Landeshauptstadt Dresden - striezelmarkt.dresden.de

https://striezelmarkt.dresden.de/cs/markttreiben/geschichte/Kronika.php 25.11.2019 09:54:13 Uhr 30.03.2020 07:49:28 Uhr

Kronika Striezelmarktu

Malá kronika vánočního trhu

Ačkoli prošel mnohými změnami a domovem mu byla různá místa v zemském hlavním městě, zachoval si drážďanský vánoční trh Striezelmarkt přece jen svou nezaměnitelnou tvář. Pro obyvatele Drážďan a všechny návštěvníky města je dnes zcela výjimečným místem, jehož tradice vycházejí z bohaté historie:

Vypravte se s námi po historických stopách drážďanského vánočního trhu Striezelmarkt

1434

Kurfiřt Friedrich II. a jeho bratr vévoda Zikmund povolili městu Drážďany, aby se na dnešním náměstí Altmarkt pro obecní blaho a k užitku města Drážďany konal volný trh, a to v jeden den v týdnu včetně trhu v den před Štědrým večerem. Toto časově omezené privilegium se zpočátku vztahovalo na volný masný trh.

Po předvánočních postních dnech si tu měšťané vybírali maso na svou sváteční pečínku. Protože se však tento trh osvědčil, zůstal zachován a dokonce byl rozšířen i o další zboží.

1471

V účtech špitálu sv. Bartoloměje, sv. Materny a špitálu Brückenhof jsou zaznamenány „striezel“ neboli štoly jako milodary městské rady chudým a nemocným: „O Vánocích jeden bílý chléb chudině“, „nemocným chléb boží“, „vánoční štrýcl“, „každé sestře po jednom štrucli“ atd.

1496

Městská rada propůjčila za poplatek „štruclová prkna“, která se pokládala na ruční vozíky, aby na nich mohly být prodávány štrýcle nebo vánoční cukroví. V roce 1496 zaznamenaly účty radních komor příjem ze zapůjčení prken „6 grošů, 6 feniků za prkna na boží chléb o Vánocích“.

1500

Trh je pojmenován jako „Striezelmontag“ (štrýclové pondělí), protože se konal v pondělí před Vánocemi. Drážďanským hospodyňkám trh nabídl vítanou příležitost koupit si vánoční štolu zhotovenou na štruclových prknech. Prkna se ukládala na „štruclové vozíky“ nebo káry a sloužily takto jako prodejní stánky. Kvůli značné oblibě je vánoční trh později prodloužen od pondělí až do Štědrého dne.

1560

V radních spisech jsou záznamy o tom, že vládnoucí starosta pozval podle starého zvyku radní na štrucl, tedy na štolovou hostinu na náklady města. Až do počátku 17. století dostával každý radní na Vánoce dva štrýcly (stejně jako na Velikonoce jednu westfálskou šunku). Pro rok 1617 bylo rozhodnuto o zpoplatnění obou těchto požitků, na každý připadl jeden říšský tolar, zůstává však u označení „šunkovné a štolovné“.

1624

Přibývá stížnosti místních živnostníků na konkurenci přespolních kupců. Ale městská rada považuje za užitečnější podporovat „komerci“ a nevykazovat přespolní. Příliv prodejců z mnoha saských lokalit zvyšuje pestrost trhu.

1698

August Silný potvrzuje prodávajícím kupcům a řemeslníkům ze Saska jejich právo držby nebo právo skladu.

1700

Městský sirotčinec provozuje na Striezelmarktu stánky s punčochářským zbožím. Objevují se panenky a ostatní vysoustružené zboží. Obchodníci s dřevěným zbožím a kupci z venkova neboli škatuláři, jak se jim lidově říkávalo, začali nabízet malované hračky, které nakoupili jako takzvaní překupníci v Krušnohoří od rodin pracujících z domova.

1704

Seznamy trhovců dokládají pestrou a bohatou nabídku: 6 hrnčířů, 8 perníkářů, 3 zlatníci, 2 obchodníci se sklem, 3 nožíři, 20 prodejců krajek, 11 soustružníků, 10 prýmkařů, 1 punčochář, 21 vetešníků, 1 kovář na kosy, 9 prodejců s dřevěnými nádobami a 8 klempířů.

1800

Kromě drážďanského Striezelmarktu patří v této době k nejvýznamnějším trhům v Německu vánoční trhy v Norimberku, Berlíně a ve Frankfurtu.

1853

Malíř Ludwig Richter vytváří svou dřevořezbou „Výprodej kvůli zrušení živnosti“ („Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe“) památku na děti, které prodávaly kominíčky („Feuerrüpel“). Malá figurka švestkového kominíčka („Pflaumentoffel“) se později stává symbolem drážďanského vánočního trhu Striezelmarkt.

1910

Na Striezelmarktu je zakázáno, aby tu prodávaly děti.

1937

Ve Stallhofu, mezi Jiřskou branou (Georgentor) a Johanneem, se koná nostalgický Striezelmarkt se saskými výrobky podle historického vzoru.

Měnící se místa konání trhu – Altmarkt, Neumarkt, Hauptstraße, Postplatz, Johanngeorgenallee, Antonsplatz, Stallhof, Stadthalle, Theaterplatz, Weiße Gasse, Fucikplatz (dnes Straßburger Platz), Ferdinandplatz a nyní znovu Altmarkt – poznamenávají historii trhu.

Máte také staré snímky a fotografie ze Striezelmarktu? Pak nás potěší, pokud nám je nebo odkazy na video zašlete. Rádi je také představíme na našich stránkách.

Tisknout