Landeshauptstadt Dresden - striezelmarkt.dresden.de

https://striezelmarkt.dresden.de/cs/markttreiben/Historie-a-tradice.php 25.11.2019 09:46:21 Uhr 28.09.2020 03:55:29 Uhr

Historie a tradice Striezelmarktu

První drážďanský Striezelmarkt trval pouze jeden den. Léta Páně 1434 povolili kurfiřt Friedrich II. a jeho bratr vévoda Zikmund, aby se v den před Štědrým večerem konal na náměstí Altmarkt volný trh.

Během následujících pěti set let se z drážďanského vánočního trhu Striezelmarkt stal jeden z nejoblíbenějších a nejtradičnějších vánočních trhů v Německu. Každý rok na něj dorazí více než 240 kupců a kočovných umělců, aby na trhu nabídli k prodeji své zboží a bylo učiněno zadost věhlasu drážďanského vánočního trhu Striezelmarkt, o němž se traduje, že je výkladní skříní tradičního lidového umění.

Informationen in Gebärdensprache
1982-83 Striezelmarktu Dresden S8mm (Youtube)

Tisknout